Trang chủ Thư viện trường
Giới thiệu, chức năng của thư viện

  • Chức năng:

Thư viện trường có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong Thư viện (tài liệu chép tay, in, sao chụp, khắc trên mọi chất liệu, tài liệu điện tử, mạng Internet...)

  • Nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng  quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện

Nghiên cứu, đề xuất các ý kiến và phương án xây dựng, củng cố và phát triển thông tin, thư viện nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên, học sinh của trường

Tổ chức các hoạt động thông tin thư mục, giới thiệu kho tài liệu Thư viện và các hoạt động thông tin tư liệu khác tạo điều kiện cho bạn đọc khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tin

Tổ chức các khoá học đầu năm hướng dẫn sinh viên sử dụng Thư viện; phục vụ cán bộ, giáo viên, học sinh; hướng dẫn bạn đọc mượn giáo trình, sách báo và tài liệu tham khảo khác

Quản lý, sử dụng hiệu quả các tài sản được giao bao gồm toàn bộ các trang thiết bị, hệ thống giáo trình, sách báo và các tài liệu tham khảo khác; kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, tài sản khác của Thư viện theo quy định hiện hành

Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ: kiểm tra, phân loại, biên mục tài liệu, làm thư mục… theo đúng các quy định về công tác thông tin, thư viện. Xây dựng hệ thống tra cứu, tìm và truy cập thông tin;

Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật

Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Thư viện với Hiệu trưởng khi có yêu cầu

Ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

  • Liên hệ

Thư viện Trường THPT Lấp Vò 1

Tần 1 – Khu Thực hành – Trường THPT Lấp Vò 1

Điện thoại: 

Email: 

 
Đang online: 5 - Hôm nay: 131 - Hôm qua: 252 - Tuần này: 883 - Tháng này: 2905 - Tổng cộng: 1914329
IP của bạn: 34.239.172.52 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: