Trang chủ Tổ Sinh học và Kỹ Thuật
Nhân sự Tổ Sinh

 

IMG_16401

TỔ TRƯỞNG

Trần Thị Thu Thủy

Emai:  

ĐT: 

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Sinh Học

Học vị: Đại học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Tổ Trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách toàn bộ hoạt động của Tổ Sinh học và Kỹ Thuật.

New_IMG_1751

GIÁO VIÊN

Thạc sĩ. Lê Văn Sơn

Email:

ĐT:

Chuyên ngành đào tạo:· Thạc sĩ Thực Vật

Học vị: Thạc sĩ

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: UVBCH Đảng Bộ - Bí thư Chi Bộ Sinh -Thể Dục.

Nhiệm vụ: Giảng dạy.

IMG_17411

GIÁO VIÊN

Thạc sĩ. Nguyễn Thị Kiều Hạnh

Emai: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 01664537788

Chuyên ngành đào tạo: Thạc sĩ Thực Vật

Học vị: Thạc sĩ

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ Sinh học - GDTC.

Nhiệm vụ: Giảng dạy.

IMG_1746

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Hồng Như

Emai:  

ĐT: 

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Sinh Học.

Học vị: Đại Học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Giáo viên

Nhiệm vụ: Giảng dạy.

IMG_1614

GIÁO VIÊN

Tôn Ngọc Hoa Lan

Email:

ĐT:

Chuyên ngành đào tạo:· Cữ nhân Sinh học

Học vị: Đại Học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Giáo viên

Nhiệm vụ: Giảng dạy.

IMG_1748

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Hạnh Quyên

Emai:

ĐT:

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Sinh Học

Học vị: Đại học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Giáo viên

Nhiệm vụ: Giảng dạy.

IMG_1768

GIÁO VIÊN

Nguyễn Văn Nhi

Emai:  

ĐT: 

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Sinh Học

Học vị: Đại học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Chủ tịch HLHTN

Nhiệm vụ: Giảng dạy.

IMG_1659

GIÁO VIÊN

Thạc sĩ. Nguyễn Minh Giàu

Email:

ĐT:

Chuyên ngành đào tạo:· Thạc sĩ Công Nghệ SH

Học vị: Thạc sĩ

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Giáo viên

Nhiệm vụ: Giảng dạy.


GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Kim Nghĩa

Emai:

ĐT:

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Sinh Học

Học vị: Đại học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Giáo viên

Nhiệm vụ: Giảng dạy


GIÁO VIÊN

Trần Văn Nhiếp

Emai:  

ĐT: 

Chuyên ngành đào tạo: Công Nghệ.

Học vị: Đại Học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Giáo viên.

Nhiệm vụ: Giảng dạy.


gành đào tạo: Cử nhân Văn

Học vị: Đại học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Bí thư Đảng Bộ - Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách toàn bộ hoạt động của trường.

IMG_1719_b1

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thạc sĩ. Phạm Văn Bé Sáu

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0918316935

Chuyên ngành đào tạo:  Thạc sĩ Toán

Học vị: Thạc sĩ

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng Bộ - Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách chuyên môn

IMG_1591

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Võ Huy Hoàng

Emai: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0903979765

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Toán

Học vị: Đại học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: UVBCH Đảng Bộ - Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách cơ sở vật chất, hoạt động ngoài giờ.

 

HIỆU TRƯỞNG

Đặng Đức Dũng

Emai:

ĐT:

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Văn

Học vị: Đại học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Bí thư Đảng Bộ - Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách toàn bộ hoạt động của trường.

IMG_1719_b1

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thạc sĩ. Phạm Văn Bé Sáu

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0918316935

Chuyên ngành đào tạo:  Thạc sĩ Toán

Học vị: Thạc sĩ

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng Bộ - Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách chuyên môn

IMG_1591

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Võ Huy Hoàng

Emai: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0903979765

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Toán

Học vị: Đại học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: UVBCH Đảng Bộ - Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách cơ sở vật chất, hoạt động ngoài giờ.

 

HIỆU TRƯỞNG

Đặng Đức Dũng

Emai:

ĐT:

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Văn

Học vị: Đại học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Bí thư Đảng Bộ - Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách toàn bộ hoạt động của trường.

IMG_1719_b1

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thạc sĩ. Phạm Văn Bé Sáu

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0918316935

Chuyên ngành đào tạo:  Thạc sĩ Toán

Học vị: Thạc sĩ

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng Bộ - Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách chuyên môn

IMG_1591

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Võ Huy Hoàng

Emai: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0903979765

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Toán

Học vị: Đại học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: UVBCH Đảng Bộ - Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách cơ sở vật chất, hoạt động ngoài giờ.

 

HIỆU TRƯỞNG

Đặng Đức Dũng

Emai:

ĐT:

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Văn

Học vị: Đại học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Bí thư Đảng Bộ - Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách toàn bộ hoạt động của trường.

IMG_1719_b1

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thạc sĩ. Phạm Văn Bé Sáu

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0918316935

Chuyên ngành đào tạo:  Thạc sĩ Toán

Học vị: Thạc sĩ

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng Bộ - Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách chuyên môn

IMG_1591

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Võ Huy Hoàng

Emai: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0903979765

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Toán

Học vị: Đại học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: UVBCH Đảng Bộ - Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách cơ sở vật chất, hoạt động ngoài giờ.

 

HIỆU TRƯỞNG

Đặng Đức Dũng

Emai:

ĐT:

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Văn

Học vị: Đại học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Bí thư Đảng Bộ - Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách toàn bộ hoạt động của trường.

IMG_1719_b1

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thạc sĩ. Phạm Văn Bé Sáu

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0918316935

Chuyên ngành đào tạo:  Thạc sĩ Toán

Học vị: Thạc sĩ

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng Bộ - Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách chuyên môn

IMG_1591

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Võ Huy Hoàng

Emai: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0903979765

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Toán

Học vị: Đại học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: UVBCH Đảng Bộ - Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách cơ sở vật chất, hoạt động ngoài giờ.

 

HIỆU TRƯỞNG

Đặng Đức Dũng

Emai:

ĐT:

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Văn

Học vị: Đại học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Bí thư Đảng Bộ - Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách toàn bộ hoạt động của trường.

IMG_1719_b1

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thạc sĩ. Phạm Văn Bé Sáu

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0918316935

Chuyên ngành đào tạo:  Thạc sĩ Toán

Học vị: Thạc sĩ

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng Bộ - Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách chuyên môn

IMG_1591

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Võ Huy Hoàng

Emai: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0903979765

Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Toán

Học vị: Đại học

Thâm niên hoạt động trong lĩnh vực:

Chức vụ: UVBCH Đảng Bộ - Phó Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ: Phụ trách cơ sở vật chất, hoạt động ngoài giờ.

 

 
Đang online: 6 - Hôm nay: 33 - Hôm qua: 242 - Tuần này: 33 - Tháng này: 6096 - Tổng cộng: 1900119
IP của bạn: 35.175.113.29 - Trình duyệt:   - Hệ điều hành: